Shop Mobile More Submit  Join Login
×Details

Submitted on
December 20, 2013
Image Size
135 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
296
Favourites
0
Comments
4
Downloads
0
×
Park Shin Hye Scrapbook (from ChanYun to Andly) by chanyunsociupark Park Shin Hye Scrapbook (from ChanYun to Andly) by chanyunsociupark
cái bìa scrapbook này chỉ dành riêng cho ss~ Andly of ChanYun @,@ ai thích thì lấy cũng đc
Nhớ xin nhz
Love Love Love Love Love 
+fav  if you like it .........
sắp thi xong rồi ..... thi xong ai cần z ta tặng choa ^.^ zui quoắ .........
style + blend : ChanYun
for : Andly
png shin hye + res : D.A ( qên lấy của ai mất gòi ...... ai là chủ nhân của res + png này thì cho mơn nhz Hug  )
P/s: có thể chém ợ
Huggle! Huggle! Huggle! Huggle! Huggle! Huggle! Huggle! Huggle! 
Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart
Watch hc +fav  zúp mình nhoaz
Mơn mí bợn êu vấu .......
Cần zì thì mình des choa ^-^
Add a Comment:
 
:iconpomzwon01:
pomzwon01 Featured By Owner Dec 23, 2013  Student Interface Designer
chém nhá !
Ghét blend ( chói qá bn )
Xếp res thấy kì kì :( ^^
Reply
:iconpomzwon01:
pomzwon01 Featured By Owner Dec 23, 2013  Student Interface Designer
Font tex răng cưa ! LQ
Reply
:iconchanyunsociupark:
chanyunsociupark Featured By Owner Dec 23, 2013  Hobbyist Artist
camon ạ
Reply
:iconchanyunsociupark:
chanyunsociupark Featured By Owner Dec 23, 2013  Hobbyist Artist
:happybounce: :happybounce: :happybounce: :happybounce: 
zù s? cũng camon ợ ......
thks đã góp ý
Reply
Add a Comment: